Länkar

Länkar till olika organisationer, institutioner, myndigheter och tidskrifter där du kan få ytterligare information och kontakter. 

Organisationer, institutioner och myndigheter

AABB   American Association of Blood Banks  
AAPS   American Association of Pharmaceutical Scientists  
AAMI   Association for the Advancement of Medical Instrumentation  
AdvaMed   Advanced Medical Technology Association (tidigare HIMA)  
BIO   Biotechnology Industry Organization  
ANSI    American National Standards Institute  
ASTM    American Society for Testing and Materials  
    Campden BRI  
DIA   Drug Information Association  
EFFoST   European Federation of Food Science and Technology  
EFSA   European Food Safety Authority  
EUR-Lex   EU lagstiftning  
FDA   Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  
ICCCS
  Int Confed of Contamination Control Societies
 
IFPMA   Int Fed of Pharmaceutical Manufacturers & Associations  
IEST   Institute of Environmental Sciences and Technologies  
IUFoST

  International Union of Food Science and Technology

 
ISO   International Organization for Standardization  
ISPE    International Society for Pharmaceutical Engineering  
    Kemikalieinspektionen  
    Livsmedelsföreningen  
MPA   Läkemedelsverket  
MDMA   Medical Device Manufacturers Association  
PDA   Parenteral Drug Association  
PIC/S   Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme  
SIK   Svenska Institutet för livsmedel och bioteknik  
SIS   Sveriges nya standardiseringsorganisation  
SMI   Smittskyddsinstitutet  
    Statens næringsmiddeltilsyn, Norge  
    Socialstyrelsen  
SP   Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut  
SVA   Statens Veterinärmedicinska Anstalt  
    Tillväxtverket  
USP   United States Pharmacopoeia  
WHO   World Health Organization  
YKI   Ytkemiska Institutet - Institute for Surface Chemstry  

 

Industriella Renrumsorganisationer

Belgian Cleanroom Workclub   BCW    Belgien
Sociedade Brasileira de Controle de Contaminacáo   SBCC    Brazilien
Chinese Contamination Control Society   CCCS    Kina
Association pour la Prevention et l'Etude de la Contamination   ASPEC  
VDI Commission for Cleanroom Technology   VDICCT    Tyskland
Irish Cleanroom Society   ICS    Irland
Associazone per lo Studio ed il Controllo della Contaminazione   ASCCA    Italien
Japan Air Cleaning Association   JACA    Japan
Korea Air Cleaning Association   KACA    Korea
Cleanrooms and Contamination Control Association for the Nordic Countries   R3 Nordic    Norden
Association of Engineers for Microcontamination Control   ASENMCO    Ryssland
Scottish Society for Contamination Control   S2C2    Skottland
Schweizerische Gesellschaft für Reinraumtechnik   SRRT    Schweiz
Vereniging Contamination Control Nederland   VCCN    Nederländerna
Institute of Environmental Sciences and Technology   IEST    USA


 

Tidskrifter

Biotech Sweden
BioPharm
Cleanroom Technology
Cleanrooms
Dagens Medicin
FDAnews
The Gold Sheet
The Food & Drug Letter
Journal of Validation Technology
Kemisk Tidskrift
Medical Device Link
PDA Journal
PDA Letter
Pharmaceutical Engineering
Pharmaceutical Technology
Plusproces
RenaRum
Renhetsteknik