Avidicare AB

Besöksadress
Postadress:Medicon Village
Postnummer:S – 223 81
Stad:Lund
Land:Sverige
Telefon:+46 (0)431 - 40 25 30
Fax:+46 (0)431 - 147 12
E-post:info[at]avidicare[dot]com
www:www.avidicare.com
Kontaktperson
Bengt Hjertberg
Telefon:+46 (0)431 - 40 24 60
E-post:bengt.hjertberg@avidicare.com

Avidicare AB är ett medicintekniskt företag som säljer och utvecklar lösningar för låga bakterienivåer i Operation- hybrid- och uppdukningsrum med ändamål att begränsa luftburen infektionsspridning inom sjukvården.