Brookhaven Instruments AB

Besöksadress
Postadress:Eldsbodavägen 15
Postnummer:SE-734 30
Stad:Hallstahammar
Land:Sverige
Telefon:+46-(0)8-447 16 75
E-post:info[at]brookhaven[dot]se
www:http://www.brookhaven.se
Kontaktperson
Thomas Lööf
Telefon:+46-768-581003

Vi levererar, installerar och validerar partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare, Steriliseringsutrustning med VHP & övervakningssystem för renrum.

Övervakningssystemen kan övervaka parametrar som exempelvis partiklar, mikroorganismer differenstryck, temperatur, fukt och andra viktiga processvärden. Vi har även ett brett sortiment av partikelräknare för andra applikationer som tex vätska.

Brookhaven utför validering av renrum/LAF. Rekvalificering/löpande kontroller inom läkemedelsindustri och sjukhus.

Funktionskontroll av operationssalar
Valideringsdokumentation och kontroll av renrum
Dokumentation och kontroll av LAF/UDF-enhet
Partikelmätning/klassificering, mikrobiologiska kontroller
CTCB certifierad personal på proffessional level.