DFD Cleanroom

Besöksadress
Postadress:v. Henriksens Vej 6
Postnummer:DK-4930
Stad:Maribo
Land:Danmark
Telefon:+45 39 75 02 11
Fax:+45 39 75 02 25
E-post:info[at]dfd[dot]dk
www:http://www.dfd.dk
Kontaktperson
Helle Grønbech
Telefon:+45 39 75 02 11
E-post:crmar@dfd.dk

DFD Cleanroom 

  • 20 års erfarenhet av renrum i Danmark. 
  • Bred portfölj av kunder med olika behov inom renrum och kontrollerad produktion. 
  • Rådgivare på områden som rengöring, underhåll, autoklavering och leverans av produkter till renrum. 
  • Utvecklar, implementerar och utbildar i säkra hygieniska processer för beklädnad och rengöring. 
  • Deltar i relevanta nätverk, på mässor och i ERFA-grupper. 

DFD har under 2014 uppfört ett nytt, framtidssäkrat renrumstvätteri, som är utformat och inrett för att uppfylla eller överträffa alla kända krav. 

  • Den allra senaste renrumstekniken 
  • ISO-klass 5–8, i drift (GMP-klass A/B) 
  • ISO-klass 2, i vila 
  • Möjlighet till tvätt med EDI-vatten 
  • ESD