FLAB

Besöksadress
Postadress:Melltorp Strand 1
Postnummer:44193
Stad:Alingsås
Land:Sverige
Telefon:+46 (0) 705926533
E-post:freddy[at]flab[dot]me
Kontaktperson
Freddy Lund
Telefon:+46 (0) 705926533
E-post:freddy@flab.me

Smartcompounders BV www.smartcompounders.com
Smartcompounders BV är specialiserade på att utveckla, bygga, installera och servicera
automatiseringslösningar för sammansättning av personlig medicinering (t.ex.
kemoterapi, TPN, antibiotika). Smartkomponenterna kännetecknas av enkel installation
(anpassad till din befintliga LAF- isolator) och enkel användning.
Våra motto: Apotekare är inga ingenjörer!

 

Protakscientific  www.protakscientific.com
Enzymindikatorer som ersätter biologiska indikatorer och ger svar i Log reduktion inom
några minuter. Denna metod förkortar valideringstiden avsevärt, särskilt vid utveckling
av nya cykler.

 

Copenhagen clean air www.cphcleanair.com
Vi har utrustning för sanering av virus, bakterier och sporer med hjälp av väteperoxid.
Vi tillhandahåller gasutrustning både som tjänst vid uthyrning, samt som köpeprodukt.
Gasgeneratorerna är snabba och ger Log 6 reduktion.

 

Extract technology www.extract-technology.com
Vi har isolatorer för läkemedelsframställning samt fyllinjer för läkemedelsindustrin. Vi
har även LAF-tak.

 

PBSC  www.pbsc.co.uk
Vi tillverkar renrumsutrustning, gastäta dörrar, genomräckningsskåp samt gasslussar,
och vi är specialister på P3 och P4.

 

ABEDD www.abedd.com
Strö och berikning till försöksdjur.