Key2Compliance AB

Postadress
Postadress:Tjädervägen 10
SE - 181 56 Lidingö
Land:Sverige
Telefon:+46 (0)8 - 544 811 60
E-post:info[at]key2compliance[dot]com
www:http://www.key2compliance.com
Kontaktperson
Lars-Eric Ellow
Telefon:+46 (0)8 544 811 60
E-post:lars-eric.ellow@key2compliance.com

Key2Compliance AB (tidigare Lundén/Ellow ab) är ett utbildnings- och konsultföretag med verksamhet inriktat för läkemedels- och medicinteknisk industri.

 

Vår specialitet är att lära ut hur regelverken för CGMP (Current Good Manufacturing Practice) och liknande kvalitetssystem fungerar och appliceras. Målet är att hjälpa företagen att möta myndighetskraven genom att ha kunnig och motiverad personal med rätt attityd till GMP dvs. att tillverka säkra produkter som inte riskerar patientens/användarens hälsa.

 

Vi vänder oss främst till den Europeiska industrin och strävar efter att ligga i frontlinjen i både specialistkunskap och pedagogik.

 

Vi ger ut böcker om GMP, regelverk och guidedokument i fickformat samt översättningar av GMP. Vi har även utvecklat internetbaserade sökverktyget som Gate2GMP® och KEY2GMP® som gör det enkelt att hitta regeltexter och tolkningar.

 

Vi utvecklar interaktiva inlärningsverktyg som t ex brädspelet Play4GMP® och testapplikationen SmartGMP® för att effektivisera utbildningsinsatserna.

 

Via vårt internationella nätverk har vi möjlighet att erbjuda konsulttjänster i allt från dokumentgranskningar till förberedande myndighetsinspektioner, samt mer praktisk konsultation och rådgivning kring rengöringsvalidering och renrum, allt i enlighet med de kompetenser vi erbjuder i vårt utbildningsprogram.

 

Vår mest spridda tjänst är specialanpassade internutbildningar, vilken av naturliga skäl inte kan annonseras i samma grad eftersom utbildningarna alltid är kundanpassade.

 

Om du är intresserad av vad vi kan göra för er tveka inte utan kontakta oss direkt, så hjälps vi åt att lösa din situation eller så känner vi till någon som kan!