LABJOY AB

Besöksadress
Postadress:Scheelevägen 2
Postnummer:SE - 223 81
Stad:Lund
Land:Sverige
Kontaktperson
Helena Ekdahl
Telefon:+46 (0)702 - 83 03 73
E-post:helena.ekdahl@labjoy.se

 

Få erfarenheten och kompetensen direkt!

 

::labjoy är Er kompetens- och utvecklingspartner med många års erfarenhet av laborativt arbete från preklinisk forskning inom biologi och analytisk kemi, i huvudsak från bioteknik- och läkemedelsindustrin men även från universitet och landsting. 

Vi utför även planering, design och inredning av laboratorier som krävs för att skapa en modern och konkurrenskraftig laboratoriemiljö. Sker i samarbete med LabRum AB. Vi erbjuder dessutom hjälp med dokumentation av laborativa processer samt rådgivning inom säkerhet, hälsa och miljö (SHE).

 

::labjoy består av ett team mycket kompetenta och professionella medarbetare med många års erfarenhet från forskning & utveckling från bioteknik- och läkemedelsindustrin, men även från universitet och landsting.

Arbetsglädjen och kvalitetsmedvetandet i det vi utför är våra stora drivkrafter!