PharmaControl MQL AB

Besöksadress
Postadress:Virdings Allé 2
Postnummer:S- 754 50
Stad:Uppsala
Land:Sverige
Telefon:+46 (0)18 - 430 22 00
E-post:info[at]pharmacontrol[dot]se
www:http://www.pharmacontrol.se
Kontaktperson
Göran Bergsten, Laboratoriechef
Telefon:+46 (0)18 - 430 22 03
E-post:goran.bergsten@pharmacontrol.se

PharmaControl är ett mikrobiologiskt kontraktslaboratorium som utför mikrobiologiska analyser för bland annat läkemedels- och bioteknikindustrin. 

Vi har utrustning och kompetens att heltäckande utföra mikrobiologiska analyser, tester och försök. 

Vi har fina, ljusa och ändamålsenliga laboratorielokaler. Vi har flera laboratorier för att kunna separera olika arbetsmoment och renhetsgrad och där ibland ett stort sterilrum med renhetsklass A och B. 

Laboratoriet har en omfattande stambank med mikroorganismer och drygt 100 olika utrustningar och instrument för att kunna utföra alla sorters analyser och försök.

Vi erbjuder analyser utförda enligt EP, USP, JP, cGMP, ISO samt andra godkända metoder eller efter Era egna önskemål.
Kvalitetssystem och verksamhet inspekteras löpande av myndigheter och kunder. 

PharmaControl är inspekterat och godkända av FDA 

PharmaControl är inspekterat av Läkemedelsverket och innehar GMP-certifikat