Sterisol AB

Postadress
Postadress:Box 149
592 23 Vadstena
Land:Sverige
Telefon:0143-768 68
Fax:0143-136 09
E-post:info[at]sterisol[dot]se
www:http://www.sterisol.se
Kontaktperson
Jan Vågebrant
Telefon:0143-768 65
E-post:jan.vagebrant@sterisol.se

Sterisol ägs sedan 1992 av Gepegruppen, en industrigrupp som är verksam inom områdena foto, legotillverkning av formgods i plast såväl konventionellt som i rena rum, samt personlig hygien. Gepegruppen är företaget som står bakom den mycket välkända dia-ramen som används runt om världen. Gepegruppen omfattar ett 15-tal företag med flera tillverkningsenheter och försäljningsbolag i Europa och i USA.


Vår affärsidé
Sterisols affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hudvårdsprodukter för arbetsplatser och offentliga miljöer med högt ställda krav på hygien, totalekonomi och skonsamhet för både människa och miljö.
Sterisols tillverkning och huvudkontor finns i Vadstena.
Produkterna marknadsförs över stora delar av världen via återförsäljare -i Finland, Danmark via de egna bolagen Suomen Sterisol Oy och Sterisol Danmark A/S. I Sverige säljs produkterna av egna säljare och via ett rikstäckande nät av återförsäljare, inom färg- och järnhandeln samt pappers- och kontorsvarugrossister.