HP Elastomer

 

HP Elastomer är en del i Hagmans system för industrimiljöer.

Produkter finns för såväl enkla målningar till släta beläggningar och färgsandsystem. Produkterna här är framtagna med egenskaper som slitstyrka, kvalitet och funktionalitet, vilket resulterar i system som är väl lämpade för såväl tung som lätt industri. Ytorna skall dessutom vara lätta att rengöra, ha en hög mekaniskt hållbarhet och god kemikaliebeständighet.

För att få de olika industrisystemen flexibla i kulörval har breda kulörkartor för såväl målningar och beläggningar samt färgad sand tagits fram. Färger kan leda och varna, ordna och informera samtidigt som de skapar atmosfär.

 

HP Elastomer 

Pigmenterad, lösningsmedelsfri, flexibel, 2-komponents-beläggning. Som spricköverbryggande membran innan ytbeläggning eller då en ytbeläggning med elastiska egenskaper önskas. För att erhålla ett hårdare ytskikt så blandas produkten med filler.