Tjockfilmslack EP

 

Tjockfilmslack EP  är en del i Hagmans system för industrimiljöer.

Produkter finns för såväl enkla målningar till släta beläggningar och färgsandsystem. Produkterna här är framtagna med egenskaper som slitstyrka, kvalitet och funktionalitet, vilket resulterar i system som är väl lämpade för såväl tung som lätt industri. Ytorna skall dessutom vara lätta att rengöra, ha en hög mekaniskt hållbarhet och god kemikaliebeständighet.

För att få de olika industrisystemen flexibla i kulörval har breda kulörkartor för såväl målningar och beläggningar samt färgad sand tagits fram. Färger kan leda och varna, ordna och informera samtidigt som de skapar atmosfär.

 

Tjockfilmslack EP

Klar, lösningsmedelsfri 2-komponentig epoxilack. Främst avsedd för inom- huslackning av färgsandgolv, men även som topp på flinggolv. En tät kemikaliebeständig yta med hög slitstyra erhålls.