HACCP

Ett kvalitetsstyrningsprogram för livsmedelsindustrin för att kunna erbjuda säkra produkter, mikrobiologiska, kemiska och fysiska risker hanteras. HACCP är det bästa verktyget för att minimera eventuella hälsofaror.

Livsmedelslagstiftningen

Enligt gällande livsmedelslagstiftning finns kravet på att ett egenkontrollprogram skall finnas och vara upplagt enligt HACCP.

Detta kontrolleras av Livsmedelsverket genom besiktning och SLV inspektionsverksamhet.

HACCP överensstämmer med intentioner och krav i överenskommelser, lagar och förordningar som t ex produktsäkerhetslagen, produktansvarslagen och egentillsynen. Hygiendirektivet 93/43/EEG inbakat i den svenska tillsynskungörelsen (SLV FS 1996:15). Införandet av HACCP kommer i och med sin globala acceptans att underlätta internationell handel. 

Innehåll
Risker/hälsofaror i livsmedelsproduktionen

  • Sjukdomsframkallande mikroorganismer
  • Mögel och mykotoxiner
  • Allergener 
  • Kemiska hälsofaror i livsmedel 
  • Teknik för riskvärdering