Hygienprogram

Digitalt egenkontrollprogram med databas. 

Hygienzonindelat. 

Upplagt enligt HACCP principen med planer för korrigerande åtgärder.

Automatiska popups om rengöringen är gjord eller ej. (Kom ihåg). 

Hygienplanerna utarbetas och lamineras in i A3 format. De sätts upp inom respektive rengöringsområde. 

HACCP, BRC eller ISO 22000 läggs in under samma databas. 

Ingen papperexercis, snabbt och enkelt. 

Läggs upp på intern eller extern webserver.