Lab design

 

Planering och design av laboratoriemiljöer

Utförs tillsammans med alla berörda parter för att skapa en modern och konkurrenskraftig laboratoriemiljö, för att maximera kvalitén och effektiviteten av den laborativa verksamheten i forsknings- och utvecklingsarbetet.

Planeringsprocessen sker i enlighet med Lean Six Sigma och DMAIC modellen (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) med hjälp av ett antal verktyg och tekniker.