Lab support

 

Cell- och molekylärbiologi, bio- och proteinkemi samt histologi med tekniker som;

  • Screening och utveckling av cellbaserade modeller och analyser.
  • High Content Screening, ex. Cellomics Array Scan.
  • Flow Cytometry
  • Multiplex assays, ex. MSD, Luminex.
  • ELISA
  • PCR och RT-PCR, sekvensering, mutagenes, kloning, expression av rekombinanta proteiner i olika expressionsystem som e.coli, mamalieceller, baculovirus och Pichia samt transfektion och Western.
  • Histologiska tekniker och Immunohistokemi.

Även följande tjänster;

  • Support och underhåll av instrument, ex. vecko- eller månadsskötsel av FACS-instrument.
  • Processutveckling av den laborativa verksamheten, ex. automatisering av metoder och tekniker för att öka kvalitén och effektiviteten.
  • Support vid inköp av labinstrument, labmaterial och kemikalier.