Mättjänster

Cavarion har lång och gedigen erfarenhet av renrumskontroller som följer GMP och ISO standard och erbjuder kvalificerad service för sjukhus, apotek och läkemedelsindustrin.

Vi utför samtliga funktionskontroller för operationssalar, sterilcentraler och vävnadsinrättningar enligt krav från Teknisk speficikation SIS TS 39:2012.

Bland tjänsterna finns:

  • Kontroll luftflöden
  • Differentialtrycksmätning
  • Integritetstest och tryckfall slutfilter
  • Kontroll av inläckage slutfilter
  • Uppreningstid
  • Luftrörelsestudier
  • Inträngning av luftburna partiklar i ren zon
  • Ljudnivå
  • Mikrobiologisk renhet