Mikrobiologisk provtagning

 

Mikrolab Stockholm AB

- ackrediterad mikrobiologisk provtagning

 

Miljökontroller i renrum - Mikrobiologisk provtagning

Vi kan som provtagningslaboratorium erbjuda en genomgående ackrediterad mikrobiologisk monitorering av våra kunders renrum. Vi har kontroll ända från produktion av media vidare till själva provtagningen samt slutligen vid inkubering och avläsning av proverna.

Validering och av renrum samt provtagning av, luft- och ytkontroll över hela Sverige, görs av egen personal från laboratoriet.