Konsultation rengöring

I takt med att det kommer nya direktiv och rekommendationer för olika verksamheter ökar behovet av kvalificerad hjälp och konsultation för rengöring av renrum och styrda områden.

För renrum är valet av rätt städutrustning, material och rengöringsmedel viktig. Olika sorters produktion och renrum skapar olika förutsättningar och behov av rengöring.

Ibland är det också viktigt att uppdatera sina städrutiner.

Konsultering brukar vara det första steget till en reviderad städprocess.

Vi kan hjälpa er med:

  • Välja ut rätt städutrustning, städmaterial och rengöringskemikalier. Vi är lyhörda för era egna önskemål samt ekonomiska aspekter. 
  • Skriva certifierade städinstruktioner och upprätta loggdokument. 
  • Skriva omklädnings- och inslussningsinstruktioner. 
  • Kontroll; Har ni svårt att uppnå rätt renhetsgrad? Vi hjälper er finna orsaken. För mer information om hur kontroll av rengöring går till se flik Rengöring/Kontroll.
  • Utbilda er personal i städteknik för renrum. För mer information se flik Utbildning/Rengöring