Handbok i GMP för läkemedelstillverkning

En instruktiv och illustrativ bok som ger grunderna i förväntningarna på all personal som sysslar med utveckling, tillverkning och distribution av läkemedel. Finns på SE/EN/FR.