Renhetsteknik och Rena Rum - En introduktion

Denna bok, som är den första i en serie av tre böcker, förmedlar detta helhetsperspektiv. Den handlar om renhet och hygien och hur den kan förbättras.


Innehållet speglar de senaste forskningsrönen och aktuella tillämpningar inom områdena:

  • Föroreningar och mätteknik
  • Rena Rum och Rena Zoner
  • LAF-bänkar och säkerhetsbänkar
  • Städning och rengöring av produktionslokaler
  • Produktions- och renrumskläder
  • Människans roll under högren produktion

OBS!

Denna bok är slutsåld och ersatt av den nyare boken "Renrumsteknik". Klicka här för att komma till den nya boken!