Renhetsteknik - Filtrering och Sterilisering

R3-teknik - förkortning av Renhetsteknik och Rena R um - tillämpas alltmer inom industrigrenar med höga krav på renhet och hygien i tillverkningen. R3-tekniken ska präglas av en helhetssyn, d v s förmågan att se och förstå samband och kopplingar mellan alla delar som påverkar en tillverkningsprocess.

Denna bok, som är den andra i en serie av tre böcker, stödjer detta helhetsperspektiv. Boken behandlar, på ett övergripande sätt, renhet hos produkter och processflöden samt olika tekniker för att uppnå och bibehålla renhetsnivåer.

Renhetsteknik - Filtering och Sterilisering är en god grund för såväl nybörjare som yrkesfolk med mångårig erfarenhet och som önskar en sammanställning av reningstekniker för produkter och processflöden. Innehållet speglar definitioner och aktuella tillämpningar.

Innehåll

  • Filtreringsteknologi
  • Filtertyp och val av filter
  • Sanering och sterilisering av filter
  • Testning och validering av filter
  • Sterilisering med värme
  • Autoklaver och validering av autoklaver

Renhetsteknik - Filtrering och Sterilisering är på totalt 187 sidor och är rikt illustrerad.

Pris: SEK 320:- exklusive moms och porto