Renhetsteknik - Processdesign och Processmedier

Denna tredje och sista bok i serien om Renhetsteknik ger en helhetsbild av alla de olika medier som man utnyttjar under högren produktion och presenterar olika reningsmetoder och renhetsnivåer på de vanligaste processmedierna inom läkemedels- elektronik- och livsmedelsindustrin.

Vidare behandlar en mycket stor del av boken processdesign, d v s alla de olika förfaringssätt som föreligger för att skapa en så optimal processmiljö som möjligt, med andra ord: Hur man bygger sin tillverkningsprocess så att den är enkel att göra ren och att hålla ren.

Innehåll:

  • Renhet, hygien och kvalitet
  • Basal mikrobiologi
  • Vatten och vattenrenhet
  • Ånga och ångbehandling
  • Trycksatta gaser
  • Processdesign - Allmänna principer
  • Materialval och ytfinhet
  • Tankar, pumpar och ventiler
  • Sammanfogningar, slangar och rördragningar

Renhetsteknik - Processdesign och Processmedier är på totalt 280 sidor och är rikt illustrerad.

Pris: SEK 320:- exklusive moms och porto

Beställs via www.biotekpro.se