Verktyg för Auditering

Boken innehåller vårt eget unika audithjälpmedel i form av en matris som jämför de olika GMP och ISO kraven. Matrisen fungerar även som en checklista med plats för egna noteringar. Till detta får man även FDA:s inspektionsguider.