Play4GMP®

Brädspelet som testar och förbättrar din GMP-efterlevnad, -kunskap, -attityd och – medvetenhet. Play4GMP® är ett roligt, utmanande och interaktivt lärande spel för personal med skiftande GMP-erfarenheter och kunskaper – både läkemedel och medicinteknik.