Mikrobiologisk kontroll av råvaror, bulkprodukt samt färdig produkt

 

Kosmetik

Ett av de segment som ökar mest hos Mikrolab idag är prover från kosmetisk industri. Både av så kallade Challenge tester eller belastningstester på nya formuleringar men också rutinmässig provtagning av slutprodukt. Detta har gjort att vi har kunnat effektivisera vårt arbete och lyckats nå en acceptabel prisnivå för kundgruppen som numera kan skicka sina analyser till ett svenskt laboratorium.

Standarden för kosmetik är reglerad av Läkemedelsverket i Sverige och heter SCCS. Standarden i sig grundar sig på Europeiska Farmakopén och Colipa standarden.

 

Mikrobiologisk kontroll av råvaror, bulkprodukt samt färdig produkt

En kosmetisk produktion styrs av Kosmetisk GMP enligt ISO 22716:007. Standarden kräver att den som producerar en kosmetisk produkt skall ha god kontroll på produktens kvalité och genom kvalitén skapa säkra produkter för konsumenten.

 

Råvaror

Mikroorganismer kan tillföras produkten på många olika sätt. Det är viktigt att ha kontroll på råvarorna. Vi utför mikrobiologisk kontroll av dina råvaror så att du kan försäkra dig om att slutprodukten blir godkänd.

Vatten

Den viktigaste råvaran är oftast vatten. Kosmetisk GMP kräver att du har kontroll och kan följa en trend i vattenkvalitén. Vi hjälper dig med allt från provtagningsmaterial och instruktioner till analys och experthjälp i tolkning av data.

Bulkprodukt eller färdig produkt

Mikroorganismer kan tillföras produkten via ingående råvaror, förpackningsmaterial, under tillverkningsprocessen eller då produkten används. Kvalitetsstandard för kosmetiska produkter föreskriver att en mikrobiologisk analys utförs på produkten innan den frisläpps till konsument. Vi hjälper dig att hitta rätt analys för just din produkt.

Egenkontrollpaket

Nu har vi även tagit fram en egenkontroll produkt för de företag som har den mikrobiologiska kunskapen att göra detta själva. Kittet är komplett för att du skall kunna utföra analys av slutprodukt och samtidigt uppfylla kraven som ställs i standarden.