Specifika mikroorganismer

 

Läkemedel och Medical Device

Vårt nybyggda laboratorium i Sollentuna har en stor yta dedikerat för prover från läkemedelsindustrin och personalen har lång erfarenhet av arbete med läkemedelsprover.

Vi utför steriltestningar i vårt nybyggda renrum EU GMP Klass A.

Laboratoriet är även certifierat som Kvalitetskontroll laboratorium (QC laboratory) för mikrobiologisk sterilitets och mikrobiologiskt totalantal för frisläppande av Medicinska Produkter och kontrolleras av Läkemedelsverket med avseende på uppfyllande av GMP krav enligt Directive 2003/94/EC.

 

Specifika mikroorganismer

Kvalitativ analysmetod för att säkerställa frånvaro av specifika mikroorganismer. Analys av specifika mikroorganismer kräver selektiva odlingssubstrat som är specificerade i EP och USP.  Dessa analyser ingår ofta i paket tillsammans med en totalantalsbestämning och används för att kunna frisläppa dina produkter till marknaden. Vilka specifika mikroorganismer du skall testa för just din produkt hittar du i EP och USP eller så kan du använda våra färdiga analyspaket som är uppdaterade mot farmakopéer.