RCS Highflow

RCS Highflow är den senaste i raden av Biotests program av luftprovtagare och har ett högre luftflöde och modernare elektronik jämfört med RCS plus. 

RCS Highflow har en kapacitet på 100 L per minut och en riktad luftström(RCS Highflow är den senaste i raden av Biotests program av luftprovtagare och har ett högre luftflöde och modern elektronik . 

RCS Highflow har en kapacitet på 100 L per minut och en riktad luftström)