Rengöring av renrum och kritiska processer

Är din verksamhet beroende av lokaler och processer som måste skyddas från mikroskopiskt små föroreningar i form av partiklar, virus, bakterier och andra mikroorganismer? Då är valet av leverantör av städ- och rengöringstjänster verksamhetskritiskt:

Under mer än 30 år har vi på PIMA hjälpt företag inom branscher som läkemedel och bioteknik, livsmedel och drycker, elektronikindustri och datahallar, finmekanik och optik att minimera störningar och garantera rena rum och kritiska processer. Vi arbetar dagligen i renhetsklassade lokaler och med inslussning av material till rena zoner. 

Ytterst få, om ens något, företag kan på egen hand matcha den kvalitet och tillförlitlighet som vi säkerställer genom ständig benchmarking och tillämpning av best practice. Och ingen annan extern leverantör kan erbjuda liknande erfarenhet och resurser. Till detta kommer PIMA:s unika system och metoder för problemanalys, planering och kvalitetssäkring.