Funktionskontroll

Vid funktionskontroll kan mätning ske av följande:

  • Temperatur
    Temperaturen mäts under ett diskmoment samt vid förspolning och sköljning. För hög temperatur vid förspolning kan innebära att rester bränns fast. För låg temperatur vid huvuddisken kan minska effekten av rengöringen.
  • Koncentration
    Med en konduktivitetsmätare mäts koncentrationen av rengöringsmedel.
  • pH-värdet
    Ett högt pH-värde vid avslutande sköljning indikerar kemikalierester och innebär för dålig sköljning.
  • Vattnets hårdhet -dH
    Vattnets hårdhet påverkar mängden rengöringsmedel som erfodras.