Kvalitetskontroll rengöring

Kvalitetskontroll rengöring är en nulägesanalys av befintlig rengöring och andra rutiner som syftar till att uppnå rätt renhetsnivå i renrummet. Kvalitetskontrollen omfattar både renrum och styrda område. Kontrollen genomförs för att urskilja eventuella brister eller problem och är en inledning till en revidering av rutiner och arbetssätt. Efter genomförd kontroll får ni förlag/rekommendationer till förbättringsmöjligheter som passar er verksamhet. En skriven rapport lämnas för samtliga rum som kontrolleras samt en sammanfattande rapport av utförd kvalitetskontroll med råd och rekommendationer.

 

Kvalitetskontroll omfattar följande moment;

  • Genomgång av rengörings-, kläd- och inslussningsrutin.
  • Kontroll av renrum och styrda områden, material på ytor som ex. golv. Svaga punkter.
  • Kontroll av städutrustning och städmaterial för rengöring.
  • Kontroll av rengöringskemikalier och vatten om detta hanteras rätt.
  • Kontroll att rengöring utförs enligt rutin
  • Kontroll av städteknik personal.

 

Vid förändring av rengöringsrutiner, arbetssätt eller nya städmetoder är det viktigt att förankra detta hos personal på rätt sätt. Därför rekommenderar vi er att gå vidare genom att ha en utbildningsdag på plats hos er för att implementera förändrade rutiner. För mer information se vidare under flik Utbildning/Lokalvård.