YIT Clean Plus - Renrumsväggar - CleanWall™ A

Dubbelväggen utgörs av en mycket stabil konstruktion med kraftiga varmförzinkade stålreglar på vilka monteras, helt täta och släta, väggpaneler.

Panelerna monteras från vardera sidan, utan vare sig skruvar eller andra fästanordningar. Varje väggpanel är därmed individuellt demonterbar och återmonterbar. Med panel enbart på ena sidan får man en enkelvägg vilket används exempelvis mot befintliga väggar.

Väggpanelen består av en lackerad varmförzinkad stålplåt limmad mot en gipsskiva. Panelens sida mot renrummet är belagd med primer och lackskikt i polyester (totalt 25 μm) av livsmedelskvalitet. Lacken har hög UV-beständighet och standardkulör är vit RR20. Väggpanel finns även med andra ytskikt, i andra kulörer samt i rostfritt utförande, mot pris- och leveranstidstillägg. 

Den färdiga väggen med mjukfog mellan panelerna ger en mycket tät konstruktion. Läckage genom CleanPlusväggen vid differenstryck upp till 80 Pa är ej detekterbart. Väggmodulerna kan levereras i varierande bredder från 50 till 1200 mm. Väggtjockleken är som standard 120 mm, med fritt mått 90 mm inne i vägg. Även andra väggtjocklekar kan levereras. Väggpanelernas höjd tillverkas efter önskemal.

Dubbelväggen möjliggör enkel och dold mediadragning där varje väggmodul fungerar som en installationspanel. Fritt mått, vertikalt och horisontalt genom reglar, är 70 mm. Om större mediainstallationer behöver göras i något rum så kan detta enkelt utföras genom lokala utbyggnader av valda paneler. Frånluftskanaler förläggs normalt dolt i dubbelväggen.

Vid installation monteras paneler mot renrummet först, media installeras i väggen utifrån, varefter ytterpanelen monteras. Efter färdigställt montage fogas med färganpassad fogmassa mellan väggelement samt mot tak och golv. Underhåll och mediakomplettering kan göras med minimal påverkan på renrumsmiljön, genom att ytterpanelen demonteras.