YIT CleanPlus® Renrumstak - CleanCeiling™ A

Det gångbara renrumstaket består av ett självbärande, pendelupphängt, lackerat bärramverk vari takpaneler monteras från ovan och tätas med mjukfog mot renrummet.

Takpanelen är en treskikts laminatkonstruktion, med en armerad gipsskiva som kärna och två varmförzinkade stålplåtar. Sidan mot renrummet är belagd med en polyesterlack (25 μm) av livsmedelskvalitet.

Det färdiga taket, med mjukfog mellan panelerna, är mycket tätt. Läckage genom takkonstruktionen vid differenstryck upp till 80 Pa är ej detekterbart.

Taket levereras i flera standardmoduler, exempelvis 1200x2400 mm. Vid projektering av renrumstaket eftersträvas en takindelning med i huvudsak en gemensam modulstorlek. Detta skapar flexibilitet och möjlighet till eventuella byten av takelement inom renrumsanläggningen.

Renrumstakets upphängning är mycket flexibel då pendlarna kan förskjutas i ramverket. Det möjliggör enkel anpassning till andra installationer ovan renrumstaket. Det gångbara taket kan monteras även i relativt trånga utrymmen, dock krävs minst 200 mm mellan underkant renrumstak och ovanliggande tak.

Taket är gångbart med en utbredd last av 150 kg/m2.