YIT CleanPlus® Renrumstak - CleanCeiling™ M

Renrumstaket består av ett självbärande, pendelupphängt, lackerat bärramverk vari takpaneler monteras och tätas med mjukfog mot renrummet.

Takpanelen är en sandwichkonstruktion, med stenull som kärna och två varmförzinkade stålplåtar. Sidan mot renrummet är belagd med en polyesterlack (25 μm) av livsmedelskvalitet. Det färdiga taket, med mjukfog mellan panelerna, är mycket tätt. Läckage genom takkonstruktionen vid differenstryck upp till 80 Pa är ej detekterbart.

Vid projektering av renrumstaket eftersträvas en takindelning med i huvudsak en gemensam modulstorlek. Detta skapar flexibilitet och möjlighet till eventuella byten av takelement inom

renrumsanläggningen. Renrumstakets upphängning är mycket flexibel då pendlarna kan förskjutas i ramverket. Det möjliggör enkel anpassning till andra installationer ovan renrumstaket

Taket är ej gångbart.