Indikatorer för autoklaver

Stort urval för alla typer av autoklaver och all sorts testning.( Med produkter från Raven Laboratories och Statens Seruminstitut har vi ett sortiment av biologiska och kemiska indikatorer som väl möter behovet för steriliseringskontroll.)