Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal - Läkemedel

E-kurs

Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal är en renrumskurs Online som genomförs en och en direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs

Syfte

Kursen syfte är att säkra externa personers kunskap samt förståelse av regler och instruktioner i samband med renrumsbesök, för att på så sätt minimera eventuella risker med besöken

Målgrupp

Kursen riktar sig till besökare och extern personal som besöker ett renrum främst inom den läkemedelsproducerande industrin, men kan även användas av andra renrumsverksamheter 

Kurslängd

Kursens beräknande längd är ca 45 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 29 minuter, kontrollfrågor samt en kort utvärdering