Praktisk GMP vid renrumsarbete - nivå 1

E-kurs

Praktisk GMP vid renrumsarbete nivå 1 är en renrumskurs Online som genomförs en och en, direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Syfte

Praktisk GMP vid renrumsarbete är avsedd att användas som en del av den årliga utbildningen för alla som arbetar med GMP och renrum.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete, t ex operatörer, arbetsledare, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal samt personal som arbetar med provtagning

Innehåll

Kursen består av 4 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment, som tar upp Renrum, Föroreningar, GMP samt Personalfrågor, hur dessa samverkar och skapar en bättre förståelse för varför man alltid måste arbeta efter fastställda rutiner och instruktioner

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 50 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 35 minuter, kontrollfrågor samt en kort utvärdering

 

Se klipp från kursen, priser samt mer information på www.mcleaned.com