Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2

Renrumskurs Online

"Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2" är en renrumskurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Syfte

"Praktisk GMP vid renrumsarbete nivå 2" är avsedd att användas som en del av den årliga utbildningen för alla som arbetar med GMP och renrum. Kursens syfte är att ge en djupare kunskap om hur den Europeiska GMP:n (Good Manufacturing Practice) påverkar det praktiska arbetet i ett renrum under tillverkning av olika typer av sterila läkemedelsprodukter.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete inom GMP verksamheter, eller som gått kursen ”Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1”. Kursen riktar sig främst till operatörer, arbetsledare, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal (samt personal som arbetar med provtagning).

Innehåll

Kursen består av 6 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen utgår från Eudralex, Volym 4, Annex 1 och illustrerar läkemedelsproduktion utifrån ett renrumsperspektiv. Då renzoner är flitigt förekommande i dessa sammanhang ägnas även två av kursens delmoment åt dessa viktiga arbetsredskap.

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 1 timme och 20 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 58 minuter, kontrollfrågor efter varje delmoment samt en kort utvärdering

 

Läs mer och se klipp från kursen på mcleaned.com