Lokalvårdsutbildning för renrum

Utbildningsdag som syftar till att få den egna verksamheten att tillsammans uppnå rätt renhetsklass vid bland annat rengöring. Upplägget utgår från era lokaler och arbetsrutiner, utrustning och rengöringskemikalier. Beroende på ert specifika behov kan vi anpassa utbildningen. Utbildningsdagen kombineras av de flesta företag med kvalitets kontroll eller konsultation som är en inledning till en reviderad städprocess.

Utbildning sker på plats hos er i lämplig lokal. Förmiddagens program är teoretisk och där kan så många som ni själva önskar få delta. Eftermiddagen är praktisk och lämplig arbetsgrupp är max 10 deltagare.
Exempel på programmets innehåll:

Lokalvård för renrum

 • Vem ska städa?
  •  Kvalifikationer för personal
  • Arbetsintroduktion
 • Vad är ett renrum?
  • Definition
  • ISO-, GMP-standard och direktiv för Vävnadsinrättning
  • Konstruktion
  • Partiklar och partikelmätning
 • Vad kontaminerar i ett renrum?
  • Personskydd
  • Personalhygien och handtvätt
  • Påklädning- och inslussningsrutiner
  • Förebyggande åtgärder
 • Hur rengör vi i ett renrum?
  • Beskrivning av städmetoder
  • Lokalvårdsprinciper
  • Frekvens och flödesschema
  • Städinstruktion
  • Desinfektion och rengöringsmedel
 • Materialval för renrum
  • Val av städutrustning
  • Städmaterial; rengöringsdukar och moppar
 • Rengöring av säkerhetsbänkar
 • Städteknik med arbetsträning;
  • Tak och vägg
  • Ytor
  • Golv
 • Ergonomi och stretch