Kurser och seminarier

FOOD DIAGNOSTICS erbjuder kurser och seminarier för att öka förståelsen kring och användandet av våra produkter. Vi har personal med flera års erfarenhet inom livsmedelsdiagnostik och vi tar gärna fram skräddarsydda seminarier och workshops tillsammans med våra kunder. 

Kontakta oss för att deltaga i nästa utbildning.