Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Grundkurs

Kursens syfte är att ge en övergripande kunskap i mikrobiologi för personer utan formell kunskap i området. Kursen är också en bra repetition för personal som har formell kunskap men inte arbetat med mikrobiologi under senare tid.

Kursen riktar sig till operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal, underhållspersonal, utbildare samt alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med mikrobiologi.

Efter kursen kommer deltagarna att ha en grundläggande kunskap om vilka mikroorganismerna är, var de finns, hur de förökar sig samt hur man kan styra dess framfart. Dessutom behandlas detektion och kontroll av renhet med avseende på mikroorganismer.

 

Se vår hemsida för mer information - www.biotekpro.se