Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

Renrumskurs Online
Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1 är en kurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Syfte
Kursen syfte är att, utifrån perspektivet renhet och hygien, ge en grundläggande inblick i den mikrobiologiska världen på ett enkelt och pedagogiskt sätt, samt ge kunskap om mikrobiologiska begrepp och uttryck.

Målgrupp
Mikrobiologi för icke-mikrobiologer är avsedd för alla som saknar formell kompetens inom ämnesområdet mikrobiologi, och som trots detta, på ett eller annat sätt, kommer i kontakt med mikrobiologiska begrepp och uttryck. Exempelvis operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal, underhållspersonal, samt alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med mikrobiologi.

Innehåll
Kursen består av 5 delmoment med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen startar med en kort historisk genomgång, följt av en introduktion om cellen. Det tredje delmomentet ägnas åt de olika mikroorganismerna, vilka de är, var de förekommer och vad de har för behov. I de två sista delmomenten tar vi upp mikroorganismernas förökning samt deras metabolism och behov av tillgång, alternativt frånvaro, av syre.

Kursens längd
Kursens beräknade längd är ca 1 timme och 25 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 62 minuter, kontrollfrågor efter varje delmoment samt en kort utvärdering

 

Läs mer och se klipp från kursen på mcleaned.com