Omgivningshygien

 

Mikrolab Stockholm AB

- ovärderliga expertkunskaper inom produktion, hygien och mikrobiologi

Som kund hos Mikrolab har du alltid fri mikrobiologisk support på dina provsvar men ibland kan det behövas hjälp på plats. Genom vårt breda kontaktnät och differentierade kundunderlag har vi på Mikrolab erhållit en hög kunskapsnivå och djup förståelse för arbete i renrum och produktion i förhöjda renhetsklasser.

Vi utför både praktiska och teoretiska utbildningar på plats hos våra kunder. Utbildningarna är oftast anpassade för just er verksamhet eller aktuella problemställning. Några exempel på utbildningar är;

  • Praktisk och teoretisk utbildning i omgivningshygien
  • Praktiska utbildningar i mikrobiologisk provtagning av renvatten och tryckluft
  • Allmänna GMP utbildningar i mikrobiologiska metoder
  • Utbildningar i upprättande av styrande instruktioner
  • Arbete i renrum

Utöver utbildningar genomför vi strikt konsultativa eller rådgivande uppdrag där vi hjälper vi till med upprättande av mikrobiologiska kontrollprogram samt utvärdering av kontrollprogram, framtagande av SOPar eller genomlysning på plats av problemområden i våra kunders produktion.