Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1

Renrumskurs Online

”Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1” är en E-kurs som genomförs en och en, direkt i webbläsaren. Kursen ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Syfte

Kursen är avsedd att användas för att trygga att all renrumspersonal får nödvändig teoretisk kunskap om hur man ska arbeta med rengöring och desinfektion av renrum.

Målgrupp

Kursen är inte enbart avsedd för rengöringspersonal, utan även för personal som vid något tillfälle rengör eller desinficerar ytor i ett renrum.

Innehåll

Kursen består av 5 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen tar upp de teoretiska delarna gällande rengöring och desinfektion av ytor i renrum.

 

 

Läs mer om kursen och se klipp på mcleaned.com