Utbildning rengöring

Utbildning eller endagskurs som syftar till att lära egen produktionspersonal eller städpersonal städa på rätt sätt. Upplägget utgår från era lokaler och redan befintliga städinstruktioner, utrustning och medel. Kursen hålls direkt hos er, i era lokaler.


Beroende på ert specifika behov kan vi anpassa utbildningen så att den passar just er. Kursen kombineras av de flesta företag med ett konsultationsbesök innan för att se om befintliga städrutiner behöver ändras.
Fördelen med konsultationsbesöket är att vid förändrade städrutiner, ny utrustning och kem så ingår detta i utbildningen så att ni efter direkt efter genomförd utbildning kan börja städa med de nya rutinerna.

För mer information om innehåll i utbildning se vidare under flik Lokalvård - Lokalvårdsutbildning för renrum