Utbildning

Betydelsen av en en god hygien för att försvara produktkvalité och varumärke. 

Olika rengöringstekniker, när var och hur. 

Vilka regler och lagar gäller? 

Varför aktsamhet och skydd vid kemikaliehantering?

Vad betyder och innebär HACCP?? 

Kunskaptest, teoretiskt och praktiskt.