Företagsanpassade renrumsutbildningar

Internutbildningar
Samtliga våra utbildningar och kurser kan också genomföras internt på Ditt företag. Certifiering av renrumsoperatörer såväl som renrumstekniker utförs också internt på Ditt företag.

Vi skräddarsyr även utbildningar och anpassar oss helt till Era förutsättningar vad gäller kursinnehåll och skiftgång.