Renrumsteknik - En introduktion

E-kurs

Renrumsteknik - En introduktion är en renrumskurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Syfte

Kursens syfte är Att ge en grundläggande introduktion till renrumsteknikens alla huvuddelar - Föroreningar, Renrum, Standarder och normer, Rengöring och desinfektion, Renrumskläder samt Människans roll.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal som arbetar med renrum och renrumsarbete, t ex operatörer, arbetsledare, rengörings- personal, service- och underhållspersonal samt personal som arbetar med provtagning - eller alla som vill lära sig mer om renrumstekniken.

Innehåll

Kursen består av 4 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment, som tar upp Renrum, Föroreningar, GMP samt Personalfrågor, hur dessa samverkar och skapar en bättre förståelse för varför man alltid måste arbeta efter fastställda rutiner och instruktioner

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 60 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 44 minuter, kontrollfrågor efter varje föreläsningsdel samt en kort utvärdering

Läs mer och se klipp från kursen på mcleaned.com