Renrumsteknik - Fortsättningskurs

En effektiv renrumsutbildning!

Kursen går igenom följande delar:

  • Renhet, hygien och kvalitet
  • Grundläggande mikrobiologi
  • Vatten, ånga och trycksatta gaser
  • Processdesign: principer och komponenter
  • Renrum och processen