Renrumsteknik - Grundkurs

En effektiv renrumsutbildning!

Kursen går igenom följande delar:

  • Introduktion till renhetsteknik
  • Föroreningar 
  • Renrumsmikrobiologi
  • Renrumsstandarder, normer och GMP
  • Bestämning och analys av föroreningar
  • Renrum och renzoner - Uppbyggnad, funktion och användning
  • Rengöring, desinfektion och sterilisering
  • Renrumskläder
  • Människans roll
  • Certifiering Renrumsoperatör