Företagsanpassade steriliseringsutbildningar

Internutbildningar
Samtliga våra utbildningar och kurser kan också genomföras internt på Ditt företag.

Vi skräddarsyr utbildningar och anpassar oss helt till Era förutsättningar vad gäller kursinnehåll och skiftgång.